Jom Hasjoa 2017

Jom Hasjoa, de jaarlijkse Joodse gedenkdag voor de slachtoffers van de naziterreur, wordt in Woerden herdacht met een plechtigheid bij het Joodse monument aan de Prins Bernhardlaan. Dat gebeurt op zondag 23 april om 19.30 uur.

De organisatie van deze herdenking is in handen van Stichting 4 en 5 mei Woerden. Deze stichting heeft gezocht naar een waardig moment om de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse Woerdenaren te herdenken. Jom Hasjoa vindt de stichting daarvoor een passende dag.

Na een welkomstwoord door Bob Duindam, voorzitter van Stichting 4 en 5 mei Woerden, houdt burgemeester Victor Molkenboer een korte toespraak namens het Woerdense gemeentebestuur. Een rabbijn zal het Jizkor en de Kaddisj, de Joodse gebeden voor de doden, bidden.

Aansluitend worden veertien witte rozen en even zoveel kiezelsteentjes bij het monument gelegd. Twee minuten stilte vormen het slot van de plechtigheid. Hierna hebben belangstellenden gelegenheid om bloemen te leggen.

Wij nodigen u van harte uit aan deze korte bijeenkomst deel te nemen.

Activiteiten 2017

Op donderdag 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking, georganiseerd door Stichting 4 en 5 mei Woerden.

Het programma begint om 18.45 uur op de Algemene Begraafplaats. De plechtigheid begint bij de gedenknaald aan de Meeuwenlaan om 19.50 uur. Aansluitend is er om 20.45 uur in de Bonaventurakerk een concert door het Woerdens Vocaal Ensemble.

Lees het volledige programma over de herdenking op 4 mei en het aansluitende concert.

Jom Hasjoa, de jaarlijkse Joodse gedenkdag voor de slachtoffers van de naziterreur, wordt in Woerden herdacht met een plechtigheid bij het Joodse monument aan de Prins Bernhardlaan. Dat gebeurt op zondag 23 april om 19.30 uur.

Het programma van Jom Hasjoa is te lezen op deze site.